Genellikle makbuz defteri için kullanılan özel kimyasal solüsyonlarla hazırlanan kâğıttır, geçirgenlik özelliğine sahiptir.

Kâğıt, yüzlerce yıldır hayatımızda var olan ve anavatanı Çin olan bir yazı aracıdır. Kâğıdın sulu sistemle fabrikasyonu yıllardır değişmezken gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde daha farklı çeşitleri yapılmaya başlanmıştır. Matbaacılık alanında kâğıt, birinci hamur, ikinci hamur ve üçüncü hamur olarak imalat şekillerine göre adlandırılırlar. Fakat bunların dışında da bir de farklı ve özel adlarla anılan ve hayatımıza kolaylıklar getiren kâğıt çeşitleri bulunmaktadır. Hayatımıza da kolaylıklar sağlayacak olan bu kâğıt çeşitlerinden biri de otokopili kâğıttır.

Otokopili kâğıt, sahip olduğu özelliği sayesinde, karbon kâğıdı kullanmaya gerek kalmadan yazılanların alttaki diğer kâğıtlara geçmesini sağlayan kâğıtların ortak adıdır. Özel kimyasal solüsyonlarla hazırlanan kâğıt, geçirgenlik özelliğine sahiptir. Otokopili kâğıdın hamurunun içerisinde bulunan mürekkep kalanları basınçla patlamakta ve kâğıda rengini vermektedir. Yüksek kaliteli karbonsuz kopya kâğıdı olarak da bilinen otokopili kâğıt, mikro kapsül sıvamalı özelliğe sahiptir.

Otokopili kâğıt kullanım alanları şu şekilde de sıralanabilir; fatura, irsaliye, sipariş formu, uçak bileti, para makbuzu, sigorta poliçesi, kantar fişi, irsaliye fatura, gider pusulası, perakende satış fişi, dekont, adisyon fişi, yolcu listesi, taşıma irsaliyesi, otobüs bileti, tahsilât makbuzu, konaklama belgesi, resmi reçete, tediye makbuzu gibi saymakla bitmez. Özellikle de malın bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan resmi belge olan irsaliyelerin en az 3 nüsha olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda da bu işe en uygun olan kâğıt türü otokopili kâğıt olmaktadır.